Ngoài công việc y tá, em còn tham gia đóng phim heo