bú vú thôi có cần biểu cảm như vậy không nè cưng
Bỏ cái tay ra nào, để a ngắm bé mèo chút