vợ chồng tranh thủ con đi học nằm vét máng cho nhau